Wie zijn wij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

homepage

* Secretariaat : Heemkundig museum Turkeyenhof,  Zegelaan 42,  8450  Bredene

* Heemhuis : Heemkundig museum Turkeyenhof,  Zegelaan 42,   8450  Bredene

* Heemkundig museum Turkeyenhof :  Zegelaan 42,   8450  Bredene

* E-mailadres:    ter.cuere@telenet.be

De heemkring Ter Cuere vzw  bestaat 50 jaar. Wat op 6 mei 1966 begon als een kring met 32 geÔnteresseerden, van alle gezindheid, zonder onderscheid van godsdienst, politiek of filosofische overtuiging, is de heemkring Ter Cuere vzw tot een bloeiende vereniging uitgegroeid.

 Het idee om in Bredene een heemkring op te richten kreeg steun van het toenmalige college van burgemeester en schepenen. Van bij de stichting, die plaats greep in de raadszaal van het gemeentehuis, is het gemeentebestuur in de raad van bestuur van de heemkring ambtshalve vertegenwoordigd door de burgemeester en de schepenen. In 1966 was de heemkring vertegenwoordigd door burgemeester Albert Claeys en schepenen Frans Vanleenhove en Honorť Vanwalleghem. De eerste raad van bestuur telde 14 leden. Van de oorspronkelijke raad zetelt nog 1 lid in het huidige bestuur: Willy Cattrijsse.

De doelstelling die de stichters van de heemkring zich stelden was vooral gericht op het bewaren van wat waardevol was uit het verleden, het vastleggen van het heden en de studie van de Bredense geschiedenis.

De eerste jaren na het ontstaan vergaderde Ter Cuere in het toenmalige gemeentehuis. Nadien kreeg de kring onderdak in de zogenaamde "kortwoonst" in de Kerkstraat in het Dorp. Het pand leek echter te klein voor het inrichten van een museum en andere geplande activiteiten.

In 1977 verhuist de kring naar het Turkeyenhof (oude polderhoeve) aan de Zegelaan. Het gemeentebestuur; eigenaar van de hoeve, stelde het gevrijwaarde gedeelte ter beschikking van de heemkring. Met de materiŽle hulp van de gemeente kon Ter Cuere het inrichten als heemhuis en museum.

De oorspronkelijke hofstede dateert uit de 12de eeuw maar werd vernield tijdens het beleg van Oostende in 1600. Het huidige nog bestaand woonhuis werd opgetrokken in 1737.

Het Turkeyenhof, in de volksmond gekend als " 't Pauwhof ", gerenoveerd door het gemeentebestuur, bevat naast het archief, een goed gespijsde bibliotheek, ook een schat aan traditionele gereedschappen en gebruiksvoorwerpen. Komt daarbij nog de prachtige collectie Noordzeeschelpen en fossielen uit de verzameling van Camiel en Henriette Geselle-Terryn, tentoongesteld in een door het gemeentebestuur omgebouwd open wagenkot tot expositieruimte.

De heemkring geeft sinds zijn stichting in 1966 een jaarboek uit en heeft sedert 1971 een eigen periodiek tijdschrift-ledenblad "Roepsteen". "Zoeklicht op Bredene", door Raoul Eeckhout, is ťťn van eerste publicaties van de heemkring. Later volgden nog fotoboeken, pentekeningen en andere publicaties getekend of geschreven door leden van de heemkring Ter Cuere.

Welke taken nemen wij op ons   

Het in stand houden van het heemkundig museum Turkeyenhof en indien gewenst bezoekers rondleiden in het museum.

Het opstellen van periodieke thema tentoonstellingen met een link verwijzend naar onze (plaatselijke) geschiedenis.

Het geven van voordrachten en lezingen over geschiedenis en heemkunde.

Het archiveren van geschiedkundige feiten die zich te Bredene en onze regio hebben voorgedaan, dit wordt op een PC in een database bijgehouden.

Het bijhouden en archiveren van plaatselijke tijdschriften, krantenknipsels en periodieke uitgaven en van andere heemkringen uit de regio. Het archiveren van bidprentjes en overlijdensberichten, geboorte en communiekaartjes. Het bijhouden en archiveren van officiŽle affiches en van verenigingen. Het bijhouden en archiveren van vaandels en wimpels van verenigingen. Het bijhouden van oude uniformen en dienstpetten. Het bijhouden en archiveren van jaarkalenders en kaarten over (topografie, wegeninfrastructuur enz.). Het bijhouden en archiveren van oude gebruiksvoorwerpen uit beroepen en de huiselijke kring.

Het archiveren en bijhouden van foto's over allerlei onderwerpen als (familie, zichten, personen, sport, verenigingen, gebouwen enz.).   "Wie foto's wenst te schenken aan de heemkring is altijd welkom, maar wie zijn persoonlijke foto's wenst te behouden, dan worden deze door ons ingescand en direct terug meegegeven".

Het archiveren en bijhouden van prent(post)kaarten van Bredene en de regio, over allerlei onderwerpen als (folklore, toerisme, gebeurtenissen, zichten enz.) "Wie prent(post)kaarten wenst te schenken aan de heemkring is altijd welkom, maar wie zijn persoonlijke prent(post)kaarten wenst te behouden, dan worden deze door ons in gescand en direct terug meegegeven".

Met andere woorden wij bewaren alles voor het nageslacht