Bibliotheek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage

 

 

 

            De heemkring Ter Cuere heeft een bibliotheek met ruime keuze uit boeken over de lokale geschiedenis van Bredene en de kust, wereldgeschiedenis, heem- en volkskunde, archeologie, genealogie, kunst en onderwijs, wereldoorlog I en II, zeevaart en visserij en encyclopedieŽn.

   

      Ook zijn de vele jaarboeken van heemkundige kringen ter inzage voor  opzoekingswerk.

            Benevens jaarboeken van de heemkring Ter Cuere, vindt men er ook publicaties van andere heemkringen  zoals: Rond de Poldertoren, Graningate (Middelkerke), De Roede van Tielt, Neptunus, De Plate, Noordzee aquarium, Ostendiana, Paster Pupeschool, 't Schorre, Rond den heerd, Knokke, Land van Waas, Eerninghem, Ons Doomkerke, Iepers kwartier, St. Guthago's Oostkerke, Brugge en Ommeland, Brugse gidsenkring, Ghentsche tijdingen, Westflandrica, West Vlaanderen archeologica, Westvlaamse sprokkelingen, Oud Ruysselede, Molenecho's, Visserijblad, Gemeentekrediet, Vlaamse stam, Volkskunde Antwerpen, 't Beertje, Leuvense vereniging voor volkskunde, De Biekorf, Heemkring Karel van de Poele, Lichtervelde, Bos en Beverland, Bachten de Kupe.

            Bijdragen over sport, zoals het clubblad "de Vegist", muziek, toneel, kunst, oorlogsleven, godsdienst, folklore, verkiezingen, kaarten, plans, vlaggen en affiches.   Foto's over het verenigingsleven in Bredene, devotie en processies , rampen en kunstwerken.

              Voor genealogen zijn er nu reeds 20.000 bidprentjes op onze P.C. ter inzage. Ook de persknipsels over Bredene vanaf 1974 kunnen geraadpleegd worden.

             De bibliotheek is voor de leden van de heemkring Ter Cuere toegankelijk op woensdag van 14,30 uur tot 16,30 uur en op zondag van 10 uur tot 12,30 uur

              Wie geen lid is van de heemkring Ter Cuere kan ook terecht in onze bibliotheek mits te voldoen aan ons bibliotheekreglement en het betalen van een huurgeld.   

 

U kunt de boekenlijst van onze bibliotheek raadplegen door te druk op boekenlijst.

boekenlijst