Agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage


Afbeeldingsresultaat voor free clipart nieuwjaar Gerelateerde afbeelding

           Aan allen de beste wensen voor 2019 met een jaar vol van gezondheid, vreugde en vriendschap.


 

Turkeyenhof

wintert

 

         Het jaar 2018 zit er op, maar onze heemkring staat niet stil, na vier jaar tentoonstellingen over de "Grote oorlog". Wordt het over een andere boeg geworpen. We zullen ons focussen op ons eigen erfgoed materiaal. De twee zolders waar de tentoonstelling WO I plaats greep wordt onder handen genomen, ook de vaste collectie op de zolder wordt aangepakt, zo zijn de platte bakken aangepast met een schuine glazen wand, zo kunnen grotere voorwerpen worden uitgestald.


Fotoherkenning

voorjaar  2019

telkens op dinsdag om 14u30

19 februari  -  12 maart  - 16 april

Reeds verscheidene jaren worden er in het voor- en najaar fotoprojecties (fotoherkenningen) georganiseerd. Bestuurslid Willy Degoe leidt deze projecties in goede banen. We beschikken intussen terug over ganse reeks nieuwe foto's.

De duurtijd van de fotoprojectie duurt 1u30 à 2 uur.

De projecties worden vertoond op groot scherm en we verwachten van de aanwezigen, het invullen van namen die voorkomen op de vertoonde foto's, zo kunnen we ons archief verder aanvullen.

De geprojecteerde foto's komen uit het fotobestand van de Heemkring Ter Cuere vzw.

De fotoherkenningen grijpen plaats in het Heemkundig museum Turkeyenhof, Zegelaan 42 - Bredene a/z

Bijwonen van deze fotoherkenningen zijn GRATIS

Wie foto's over Bredene en de regio in zijn bezit heeft, met personen of gezichten van Bredene, mag deze meebrengen.  Deze worden door ons gedigitaliseerd en direct aan de eigenaar teruggeven.


Voordracht

Dinsdag 19 maart om 20 uur

 

"Vrijmetselarij  in  België"

 

Vrijmetselarij

Maçonnerie

 

VRIJMETSELARIJ

  Een internationale en regionaal verbreide broederschap die streeft naar.

    Geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering, wederzijds respect en hulp.

Regulier en irregulier.  Wil u door 'ken u zelf' u tot een beter mens laten uitgroeien.  Kent verschillende graden en eigen rituelen en attributen.   Werd in de eerste heft van de 18de eeuw verboden door de Katholieke kerk.   De Vrijmetselaar heeft door een eedverbond zwijgplicht.

In een boeiende uiteenzetting zal onze spreker ons wegwijs maken in de vrijmetselarij en hoe die georganiseerd wordt in ons land.

Dr. John Van Schaik

Een in Kortrijk wonende, geboren en getogen Nederlander.

Een zeer bevlogen spreker die zijn publiek  ongelooflijk weet te boeien.

Heeft de gave om moeilijke materie heel bevattelijk uit te leggen.

Gooide hoge ogen met het Davidsfondsboek  "KETTERS - Een  geschiedenis naast de Kerk".

Voordracht in het teken van de nacht van de geschiedenis.

In het Heemkundig museum Turkeyenhof

Zegelaan 42 - 8450 Bredene

Bijwonen voordracht   5 €

met ledenkorting   3 €